Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 51/2011/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 51⁄2011⁄QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 12/09/2011
Tệp đính kèm QD 51-2011-TTg.pdf
Nội dung