Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 11/2011/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 11⁄2011⁄QĐ-TTg ngày 18⁄02⁄2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 18/02/2011
Tệp đính kèm QD_11.2011_TTg.PDF
Nội dung