Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2992/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định số 2992⁄QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 17/06/2011
Tệp đính kèm QD 2992-BCT.PDF
Nội dung