Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 24/2011/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 24⁄2011⁄QĐ-TTg về việc điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 15/04/2011
Tệp đính kèm QD24TTG.PDF
Nội dung