Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 35/QĐ-SCT
Tên văn bản Quyết định 35/QĐ-SCT của Sở Công Thương Nghệ An về việc thành lập Tổ tư vần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về SXSH trong Trung tâm Khuyến công và tư vần phát triển công nghiệp Nghệ An
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Huy Cương
Ngày ban hành 19/02/2009
Tệp đính kèm Nghe An.pdf
Nội dung