Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 04/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản Quyết định 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 18/07/2008
Tệp đính kèm 04.2008-QD-BTNMT.pdf
Nội dung