Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 121/2008/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Vật liệu Xây dựng đến năm 2020
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký
Ngày ban hành 29/08/2008
Tệp đính kèm QD Quy hoach nganh vat lieu xay dung.pdf
Nội dung