Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 22/2006/QĐ-BTNMT
Tên văn bản Quyết định 22/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Mai Ái Trực
Ngày ban hành 18/12/2006
Tệp đính kèm 15_QD_22.2006_BTNMT.pdf
Nội dung