Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1690/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 1690⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 16/09/2010
Tệp đính kèm QD1690-TTg.pdf
Nội dung