Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 145/2007/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 145⁄2007⁄QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 04/09/2007
Tệp đính kèm QD_145.pdf
Nội dung