Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 36/2008/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 36⁄2008⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 14/03/2008
Tệp đính kèm QD_36.pdf
Nội dung