Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 43/2008/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định số 43⁄2008⁄QĐ-BCT phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành 19/11/2008
Tệp đính kèm QD_43.pdf
Nội dung