Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 07/2007/QĐ-BCN
Tên văn bản Quyết định số 07⁄2007⁄QĐ-BCN phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020.
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành 30/01/2007
Tệp đính kèm QD 07-2007-BCN-Quy hoach phat trien nganh CN giay.pdf
Nội dung