Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 05/2006/QĐ-BCN
Tên văn bản Quyết định số 05⁄2006⁄QĐ-BCN về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo nghị định số 12⁄2006⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
Lĩnh vực Hóa chất
Người ký Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành 04/04/2006
Tệp đính kèm 04_QD_05.2006.pdf
Nội dung