Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 64/2008/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản Quyết định số 64⁄2008⁄QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
Lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Người ký Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành 27/11/2008
Tệp đính kèm QD_64-2008_BLDTBXH_Quychuan_Noihoi.pdf
Nội dung