Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản Quyết định số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Người ký Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành 29/12/2005
Tệp đính kèm 04 QD_2013.2005.pdf
Nội dung