Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 52/2008/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 30/12/2008
Tệp đính kèm 13_QD_52.2008_BCT.pdf
Nội dung