Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 21/2008/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 28/02/2008
Tệp đính kèm 10_ND_21.2008_CP.pdf
Nội dung