Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 80/2006/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 09/08/2006
Tệp đính kèm 09_ND_80.2006_CP.pdf
Nội dung