Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 04/2009/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 14/01/2009
Tệp đính kèm 10 ND_04.2009_Uu dai hoat dong BVMT_VN.pdf
Nội dung