Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 127/2007/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 127⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 01/08/2007
Tệp đính kèm 25 ND_127.pdf
Nội dung