Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 680/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định về việc thay thế thành viên Ban điều hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực Khác
Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành 02/03/2018
Tệp đính kèm a6f76867-7b61-4d59-9922-274adacd5769.pdf
Nội dung