Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 679/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định về việc thay thế Trưởng Ban điều hành thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành 02/03/2018
Tệp đính kèm 1d20b5b2-e572-463d-a072-6216b924f631.pdf
Nội dung