Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 681/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định về việc thành lập Văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững
Lĩnh vực Sản xuất sạch hơn
Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành 02/03/2018
Tệp đính kèm 4d92000e-f29b-4f0d-8491-556db2d13917.pdf
Nội dung

Thành lập Văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững giúp việc cho Ban điều hành Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Ban điều hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030