Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 53/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Người ký Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành 08/01/2018
Tệp đính kèm d5527a42-9bbb-4083-9785-563907e44d30.pdf
Nội dung