Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 44/2016/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 44⁄2016⁄NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 15/06/2015
Tệp đính kèm 44_2016_ND-CP_299837.pdf
Nội dung