Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 12/2016/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 19/02/2016
Nội dung