Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 38/2015/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 24/04/2015
Tệp đính kèm eb518680-30b6-473f-ae79-c0e26c33608f.pdf
Nội dung