Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 95/2015/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí
Lĩnh vực Hóa chất
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 16/10/2015
Nội dung