Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 19/2015/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 14/02/2015
Tệp đính kèm ND_19_ve_thi_hanh_Luat_BVMT_2014.pdf
Nội dung