Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 45/2012/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 21/05/2012
Tệp đính kèm 45ND_01.pdf
Nội dung