Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 29/2011/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 18/04/2011
Tệp đính kèm ND29_DTM.pdf
Nội dung