Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 65/2010/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 65/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 11/06/2010
Tệp đính kèm ND65CP.pdf
Nội dung