Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 59/2007/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 09/04/2007
Tệp đính kèm 01 ND_59.2007_Quan ly chat thai ran_VN.pdf
Nội dung