Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 04/2007/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 04⁄2007⁄NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Lĩnh vực Nước
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 08/01/2010
Tệp đính kèm 03 ND_04.2007_Bo sung ND 67_VN.pdf
Nội dung