Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 117/2007/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 117⁄2007⁄NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Lĩnh vực Nước
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 11/07/2010
Tệp đính kèm 117.2007-ND-CP.pdf
Nội dung