Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 39/2009/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
Lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 23/04/2009
Tệp đính kèm ND39.2010.pdf
Nội dung