Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 108/2008/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 07/10/2008
Tệp đính kèm 12_ND_108.2008_CP.pdf
Nội dung