Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 50/2010//NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên khác
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 14/05/2010
Tệp đính kèm 50.2010-ND-CP.pdf
Nội dung