Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 117/2009/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 31/12/2009
Tệp đính kèm 09_ND_117.2009_CP.pdf
Nội dung