Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 59/2017/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 12/05/2017
Tệp đính kèm 2f6247e4-a063-405e-a3e7-77ea6d312dc1.pdf
Nội dung