Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 09/2014/NQ-HĐND
Tên văn bản Nghị quyết số 09⁄2014⁄NQ-HĐND ngày 22⁄7⁄2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Nguyễn Sáng Vang
Ngày ban hành 22/07/2014
Tệp đính kèm NQ HDND 09 2014.pdf
Nội dung