Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 14/2008/CT-BGTVT
Tên văn bản Chỉ thi 14/2008/CT-BGTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vân tải
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành 22/12/2008
Tệp đính kèm 14-2008-CT-BGTVT.pdf
Nội dung