Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 11/CT-UBND
Tên văn bản Chỉ thị số 11/2012/ CT-UBND về việc áp dung sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 27/06/2012
Tệp đính kèm 11_Chi thi SX sach hon.pdf
Nội dung