Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 03/2010/CT-UBND
Tên văn bản Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Cao Văn Trọng
Ngày ban hành 30/07/2010
Tệp đính kèm Ben Tre - CT thuc hien.pdf
Nội dung