Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 09/CT-UBND
Tên văn bản Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Long ngày 24/06/2010 về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành 24/06/2010
Tệp đính kèm ChithiUBNDVinhLong.pdf
Nội dung