Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 18/CT-UBND
Tên văn bản Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành 16/07/2008
Tệp đính kèm 18.2008-CT-UBND.pdf
Nội dung