Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 08/CT-BCN
Tên văn bản Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10/7/2007 của Bộ Công nghiệp về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 10/07/2007
Tệp đính kèm 08-2007-CT-BCN.pdf
Nội dung