Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 05/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành 01/02/2012
Tệp đính kèm KHDH-SXSH-An Giang.pdf
Nội dung