Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 862/QĐ-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Hoàng Công Lự
Ngày ban hành 21/12/2011
Nội dung